14 stycznia 2018

Wyrok i dialog

Ostatni wyrok Sądu Rejonowego, co istotne, w Hajnówce w sprawie uczestników głośnych protestów przeciwko niszczeniu Puszczy Białowieskiej wnosi trochę optymizmu do naszej szarej beznadziei. Sąd sprawiedliwie ocenił odwagę i poświęcenie ekologów. Przy okazji dał nam wszystkim – bezpłatnie – wykładnię praw, jakie już teraz przysługują Puszczy, a także pokazał, że obrona tych praw nie jest przestępstwem.
I drugi przykład, już nie optymistyczny, ale wręcz przygnębiający. Jak doniosła „Gazeta Wyborcza” z 8 stycznia br. w tym samym czasie, kiedy łamiąc unijne prawa, Puszczę masakrowały harvestery, a nad protestującymi przeciwko temu pastwiły się uzbrojone służby, w Hajnówce za prawie milion złotych, pochodzących z unijnych funduszy, prowadzony był dialog samorządowców, administracji leśnych i organizacji pozarządowych. Przebiegał on wg relacji skądinąd niezwykle dzielnej Kasi Jagiełło z Greenpeace Polska „w atmosferze współpracy i porozumienia”.
Zdumiewająca informacja! Bo co to właściwie jest? Rozdwojenie jaźni czy jakaś nowa odmiana starej puszczańskiej paranoi? Ale jak wynika z przytoczonej w „GW” informacji dialog nie trwał długo. Niedawno został storpedowany przez władze trzech puszczańskich gmin, burmistrza Hajnówki i administrację leśną, gdyż padły w nim (chyba nieopatrznie?) dwa wyklęte słowa „park narodowy”! 

10 stycznia 2018

Aktywiści blokujący wycinkę Puszczy uniewinieni!

10.01.2018 Teremiski
Dziś Sąd w Hajnówce wydał wyrok uniewinniający aktywistów, którzy 8 czerwca ubiegłego roku blokowali cieżki sprzęt - harwester i forwarder - służące do wycinki Puszczy. Uznał, że działali oni w stanie wyższej konieczności. Ten sam Sąd w Hajnówce kilka tygodni wcześniej uznał za winnych innych aktywistów biorących udział w tym samym proteście.
8 czerwca 2017r grupa aktywistów zablokowała ciężkie maszyny - harwestera i forwardera, które w poprzednich dniach wycięły tysiące drzew w objętych ochroną drzewostanach stuletnich w Nadleśnictwie Hajnówka. Ósemka aktywistów i aktywistek: Anna Błachno, Adam Bohdan, Aleksandra Markowska, Małgorzata Drozd, Michał Książek, Piotr Dankowski, Wioletta Smul, Zenon Kruczyński została dziś za ten czyn uniewinniona. Paradoksalnie inny sędzia tego samego Sądu w Hajnówce kilka tygodni wczesniej uznał za winnych innych aktywistów biorących udział w tym samym proteście.

3 stycznia 2018

Uważność w Puszczy

Myślę, że słowa starego mistrza chińskiego, który uczył swoich uczniów malowania, odnoszą się też do fotografii (i w ogóle do każdej sztuki!). Mistrz mówił: zanim opuścisz pędzel na papier ustal miejsce nieba i ziemi. Nie chodzi tylko o fizyczne ustalenie horyzontu, ale o zastanowienie się co mam robić, dla kogo to robię, do czego zmierzam, kim jestem… To taka chwila medytacji przed każdym kadrem, moment skupienia i uważności, żeby dostrzec nawet to, co najmniejsze…

28 grudnia 2017

Dobrego roku 2018 dla Puszczy i dla nas!

"..bo kiedy będzie dobry dla Puszczy, wszyscy na tym skorzystamy. A najwyższą formą ochrony, dla najcenniejszych obszarów w Polsce jest park narodowy. Tego życzymy Wam i całej puszczańskiej przyrodzie, temu aspektowi nas zanim odkryliśmy grzech pychy..."

21 grudnia 2017

Prezent pod choinkę od LP

Jak informuje Obóz dla Puszczy:
"Nadleśnictwo Hajnówka wydało dziś decyzję o ZAKAZIE WSTĘPU DO LASU ze względu - uwaga, dosłowny cytat - "na orzeczenia Komisji Europejskiej oraz na skutek zawiłości prawnych".
Czyli drodzy turyści i turystki, mieszkanki i mieszkańcy, wszyscy kochający chodzić po Puszczy i Ci, chcący patrolować potencjalnie nielegalne działania leśników - nie wchodźcie do lasu, bo dostaniecie mandat albo wasza sprawa trafi do sądu. To wszystka wina tej okropnej Unii, oczywiście.
Bezsensowna decyzja uderza w regionalne agroturystyki, hotele, restaurację, wypożyczalnie sprzętu – powtarza się sytuacja z maja, kiedy Lasy Państwowe zamknęły wejścia do Puszczy, rozpoczynając wycinkę.

12 grudnia 2017

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej i kulturowej Puszczy Białowieskiej

"Wyniki inwentaryzacji w wielu wypadkach jednoznacznie wskazują na lepsze zachowanie leśnych zbiorowisk roślinnych na terenach bez gospodarki leśnej oraz na występujące tam korzystniejsze, niż w lasach gospodarczych, warunki dla wielu gatunków. Wskazują także na ciągle niedostateczny stan rozpoznania różnorodności biologicznej tego obszaru, skoro podczas zaledwie dwuletnich badań wykryto wiele gatunków wcześniej w Puszczy nie notowanych (w tym jeszcze nieznanych nauce). Przeprowadzona inwentaryzacja niewątpliwie daje dobre podstawy do oceny zmian zachodzących na tym obszarze obecnie, jak również w przyszłości."